JARDOM - Nieruchomości Sp. z o.o. (zwana dalej „Jardom”) oświadcza, że treści zamieszczone na stronach niniejszego serwisu (www.jardom.pl) mają wyłącznie charakter informacyjny. Jardom dokłada wszelkich starań, by przedstawione w niniejszym serwisie dane były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te dane.

Jardom zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartych w niniejszym serwisie w dowolnie wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego informowania użytkowników serwisu.

Dane i informacje zamieszczone na stronach niniejszego serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informacje o ofertach nieruchomości Jardom zamieszcze na podstawie informacji dostarczonych przez Klientów, a także zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.