Nr licencji:  |ID: 1297

.

Numer licencji:
Tel. do agenta prow.:
Lokalizacja:
Powierzchnia działki:
Media:
Cena:  zł 

Działka gruntu przy ulicy Złotniczej, ujęta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako teren pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Plan w trakcie opracowywania.

 

 

 

 

 

Powrót