Nr licencji:  |ID: 6214

.

Numer licencji:
Tel. do agenta prow.:
Lokalizacja:
Powierzchnia działki:
Media: prąd w drodze, woda przebiega przez działkę
Cena:  zł 

na sprzedaż działka budowlana przy trasie Leszno - POznań, w Planie miejscowym (47PP)określono:

-podłączenie komunikacyjne poprzez istniejący układ ulic,

-składowanie towarów wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych,

-odległość od krawędzi jezdni - minimum 50m,

-dopuszczalna wysokość budynków 9m,

-dla obiektów przemysłowych i magazynowo składowych obowiązuje stosowanie materiałów wygłuszających i pełna hermetyzacja dla zapewnienia na zewnątrz poziomu hałasu dopuszczalnego na terenach chronionych (do 40dB w dzień i 30dB w nocy),

-zakaz realizacji obiektów i prowadzenia działalności wytwarzającej ścieki technologiczne, wymagających ustanowienia strefy sanitarnej, emitujących zanieczyszczenia.

Powrót