Szanowni Państwo!

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy Państwu:

 • administrowanie / zarządzanie nieruchomościami,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (sprzedaż, kupno, wynajem, najem, zamiana),
 • kompleksową obsługę transakcji, 
 • rynkową wycenę wartości nieruchomości,
 • pośrednictwo finansowe - doradztwo oraz pomoc w uzyskaniu kredytów, 
 • doradztwo inwestycyjne i prawne,
 • obsługę zagranicznych osób fizycznych,

Od 24. lipca 2017r. jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:30 - 16.30
 • we wtorki, czwartki i soboty w godz. 9:00 - 21:00 (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu godziny spotkania)
 • umawiamy się także w innych, dogodnych dla Państwa terminach!
 • przerwa urlopowa od 10. - 25. lipca oraz od 10. - 25. sierpnia

Dane Firmy oraz numer telefon znajdują się w zakładce kontakt.

Serdecznie zapraszam!

                                      Krzysztof Kubiak 

JARDOM Nieruchomości Sp. z o,o. oświadcza, że treści zamieszczone na stronach niniejszego serwisu (www.jardom.pl) mają wyłącznie charakter informacyjny. Jardom dokłada wszelkich starań, by przedstawione w niniejszym serwisie dane były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te dane.

Jardom zastrzega sobie prawo zmiany treści zawartych w niniejszym serwisie w dowolnie wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego informowania użytkowników serwisu.

Dane i informacje zamieszczone na stronach niniejszego serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informacje o ofertach nieruchomości Jardom zamieszcza na podstawie informacji dostarczonych przez Klientów, a także zawartych w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

Otrzymane od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będziemy z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności pośrednictwa i administrowania nieruchomościami podejmowanych na Państwa życzenie. Będziemy ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.

Działania JARDOM Nieruchomości Sp. z o.o podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994r.


Mamy obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu kiedy otrzymaliśmy te dane. 

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności związanych z pośrednictwem i administrowaniem nieruchomościami. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwi przeprowadzenie ww. czynności.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z naszymi działaniami, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: jardom@vp.pl

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z naszymi działaniami, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.